Over ConnAct

Missie

Wij richten ons op de individuele professional werkzaam of woonachtig in Deventer of omgeving. Dat kan een zelfstandige professional zijn, een ondernemer of een werknemer binnen een organisatie waarbij de werknemer zijn of haar kennis inzet in het belang van die organisatie.

Wij willen deze professionals ondersteunen bij hun wens om verder te groeien in kennis, ondernemerschap en netwerk omdat wij geloven dat dit zowel gunstig is voor de lokale economie als ook voor het welbevinden van het individu.

Wij denken dat het innovatieve vermogen van organisaties afhankelijk is van de individuele professionals die daarvoor werkzaam zijn. In onze veranderende economie wordt daarbij steeds meer belang gehecht aan creativiteit, innovatie en kennis.

Het is onze overtuiging dat groei van de individuele professional het best plaatsvindt in de concrete en fysieke ontmoeting en samenwerking rond een gedeeld thema, interesse of passie. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat deze groei groter en intenser wordt met het aantal samenwerkingen en het aantal verschillende andere professionals waar dit mee gebeurt en het aantal verschillende omgevingen waarin hij zich begeeft.

Het is dan ook onze missie om de professional te faciliteren bij het aangaan van zoveel mogelijk verschillende ontmoetingen en samenwerkingen met zoveel mogelijk andere professionals uit zoveel mogelijk verschillende disciplines.

Visie

Wij zien dat de muren rond instituties en bedrijven steeds transparanter worden en dat dienstverbanden korter van duur worden en steeds meer en steeds vaker beperkt worden tot een specifieke opdracht of resultaat. Professionals hebben hierbij steeds vaker meer dan één dienstbetrekking en/of opdrachtgevers.

Ook zien wij dat door technologische ontwikkelingen werkzaamheden steeds meer onafhankelijk van een bepaalde fysieke werklocatie kunnen worden uitgevoerd; het zogenaamde flexwerken wordt dan ook steeds vaker toegepast.

De individuele professional komt maar beperkt toe aan interacties met ander professionals en daar waar ze plaatsvinden zijn ze beperkt in diversiteit. Dit heeft volgens ons de volgende oorzaken:

Om de professional hierin tegemoet te komen zijn er volgens ons dan ook de volgende activiteiten nodig:

Van innovatieve bedrijven als Google hebben wij geleerd dat het goed is voor een professional om een deel van zijn of haar tijd vrij te maken voor zaken die niet direct in het belang zijn van opdrachtgever of werkgever. Wij vinden dan ook dat elke professional in de omgeving een substantieel deel van zijn tijd hiermee bezig zou moeten zijn en dat werkgevers hun werknemers in staat stellen dit te doen. Een ‘Google-dag voor iedereen’.

ConnAct faciliteert de verbinding, samenwerking en kennisdeling tussen professionals in Deventer en omgeving en wil succesvolle allianties smeden.

Teams

De ConnAct teams zijn de dragers van de activiteiten. Leden van ConnAct kunnen een bestaand team versterken door zich aan te sluiten bij een team. Een team is een groep mensen met een gemeenschappelijk doel.

Kijk hier voor een overzicht van de teams waar je je bij kunt aansluiten

Het is met ConnAct ook heel eenvoudig om zelf jouw idee te pitchen en een nieuw team te starten om een doel te verwezenlijken. Een team is binnen een minuut aangemaakt en via de ConnAct faclliteiten nodig je andere mensen uit om mee te bouwen aan het team.”

Meedoen

Professional

Meedoen met ConnAct start met het aanmaken van een gratis account op deze website.

Mogelijkheden:

Bedrijven en organisaties

Partnerschap: kijk hier voor de mogelijkheden om mee te doen als partner van ConnAct.